Güncel YAKLAŞAN FAALİYET
Sporcu ve Antrenörlerimizin Dikkatine

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile;

"Sporcu lisansı için sağlık raporu almak üzere başvuran kişiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerinden aldıkları sevk belgesi ile hizmet sunucularına başvurur. Sporcu lisansı dışında sosyal faaliyet amaçlı spor faaliyeti için sağlık raporu alınması zorunlu değildir. Kişilerden alınacak beyan formu ile spor faaliyetine katılım sağlanabilir." hükmü getirilmiştir.

Federasyonumuz faaliyetlerine katılmak üzere "sporcu lisansı" alacak kişiler ile okul spor faaliyetlerine katılmak üzere "sporcu öğrenci lisansı" alacak kişilerin "Sağlık Raporu" alabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı birimlerden sevk almaları gerekmektedir. (Ek-1)

Sevk Kağıdı için Tıklayınız. (Ek-1)

Söz konusu sevk işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından Bakanlığımız Spor Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecektir.(Ek-2)

Sevk İşlem Süreci için Tıklayınız.(Ek-2)

Sporcu lisansı ve sporcu öğrenci lisansları için alınacak sağlık raporları, Bakanlığımız Spor Bilgi Sistemi ekranından elektronik olarak görüntülenebilecektir.

Sporcu ve Antrenörlerimizin bilgilerine..