Güncel YAKLAŞAN FAALİYET
BİSİKLET BRANŞINDA TOHM SEÇME KRİTERLERİ

Spor Genel Müdürlüğünce hazırlanan 11 Nisan 2015 gün ve 29323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ” uyarınca TOHM için müracaat eden sporcuların seçme değerlendirilmesine dâhil edilebilmesi için aşağıda gösterilen kriterlere sahip olması zorunludur.

Bisiklet  branşında sporcularımızın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine  Gündüzlü seçilebilmesi için;

Seçme komisyonumuzca 2019 yılı itibariyle  (2004-2005) doğumlular içerisinde 2019 Türkiye Yol Şampiyonası ve yapılacak ilk Etap yarışında kendi yaş grubunda en iyi ilk 5 dereceyi almış olanlar arasında değerlendirilecektir.

Sporcunun  ahlaki, saygılı oluşu ve kötü alışkanlıkları sporcu değerlendirilmesinde göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

Daha önce TOHM ‘da olup herhangi bir disiplin suçundan TOHM’ dan ayrılmamış olması gerekmektedir.

TOHM biriminde yapılacak antrenmanlara ve diğer çalışmalara zamanında ve tam donanımlı olarak katılmayı taahhüt etmiş olması gerekmektedir.

TOHM birim yetkilileri ve Federasyon tarafından belirlenecek testlere, ölçümlere, kontrollere ve diğer çalışmalara katılmayı taahhüt etmiş olması gerekmektedir.

TOHM’ de yapılacak olan antrenmanların saatleri ile okul saatleri arasında çakışma olması halinde ilgili TOHM birimince yönlendirilecek okula kaydının alınmasını taahhüt etmiş olması gerekmektedir.

TOHM’ de uygulama talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyi taahhüt etmiş olması gerekmektedir.

TOHM’da bulunduğu süre içerisinde başarı düzeyinin belirlenen sporcu seçim kriterlerinin altında kalması durumunda, merkezle ilişiğinin kesileceğini bildiğini taahhüt etmiş olması gerekmektedir.

TOHM bulunduğu süre içerisinde yaş kategorisi ve merkezde bulunduğu süre göz önüne alınarak başarı düzeyinde gelişim göstermemesi durumunda merkezle ilişiğinin kesileceğini bildiğini taahhüt etmiş olması gerekmektedir.

TOHM Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek dönemlerde sporcu alımları gerçekleşecektir.

BİSİKLET BRANŞINDA TOHM SEÇME KRİTERLERİ