Güncel YAKLAŞAN FAALİYET
Avrupa Birliği Bisiklet Projeleri Geliştirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Sayın Bahattin Akyön öncülüğünde, Federasyon Genel Sekreteri Sayın Mehmet Demirdelen ve Federasyonumuzun Antrenörü Sayın Suat Torgay’ın ve alanında uzman öncü kişilerin değerli katılımları ile 6 Ocak 2022 tarihinde, Toplantı Salonunda “Avrupa Birliği Bisiklet Projeleri Geliştirme Kurulu” ilk toplantısı gerçekleştirildi. Kurul üyeleri arasından Kurul Başkanlığına Sedat Mangaltepe’nin, kurul Sekreterya görevine Alaeddin Özafşar’ın ve Kurul Kadınlar Koordinatörlüğüne Pınar Yıkılmaz’ın görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Toplantıda, tanışmanın ardından, yürütülecek faaliyetlere ilişkin konuların yanı sıra AB ve Türkiye Proje Fonlarının kullanılmasına ilişkin teklif ve öneriler üzerinde durulmuştur.
Kurul üyeleri Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun başkanlığında bisikletin tabana yayılması, olimpiyat hedefine ulaşmak ve dünyada söz sahibi olmak için tüm fonları kullanmaya ve bu hususta proje hazırlamaya başladıklarını ifade etti.
Kurul Başkanı Sedat Mangaltepe, bisiklet sporunun her açıdan yaygınlaşması, gelişmesi ve daha etkin hale gelmesi için tüm projelere açık olduklarını ifade etti. Bu konuda proje teklifinde bulunmak isteyen kamuoyunun görüşlerine her zaman hazırız, amacımız 83 milyonun bisiklet sporu ile tanışmasını sağlayıp bu sporu yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.