Logo

Son Güncelleme:31.01.2018

LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU

LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

1) YARIŞMANIN ADI:

 

 Türkiye Bisiklet Federasyonu Logo Tasarım Yarışması

 

2) YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

 

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve federasyonun yeni yüzünü , kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek logonun özgün tasarımı yarışmasıdır.

Yeniden tasarlanması planlanan federasyon logosunun, yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye algısı oluşturacak, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun bir Türkiye kurumu olduğu anlaşılacak şekilde hizmet etmesi amaçlanmıştır.

 

3) YARIŞMANIN DUYURULMASI:

 

Yarışma, Türkiye Bisiklet Federasyonu Resmi Web sitesi (www.bisiklet.gov.tr), kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yazışmalar ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ve ilgili yerlere asılacak afişlerle duyurulacaktır.

 

4) KATILIM KOŞULLARI:

 

Katılım ücretsizdir. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel tüm sanatçılara, öğrencilere, kamu ve özel kurumların katılımına açıktır.

 

Adaylar en fazla beş adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir. Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması gerekmektedir.

 

Katılımcıların eserlerinin değerlendirmeye alınması için “Türkiye Bisiklet Federasyonu Logo Tasarım Yarışması Katılım Formu” nu ıslak imza ile eksiksiz doldurup eserle birlikte başvuru adresine göndermesi gerekmektedir.

 

5) ÇALIŞMANIN AÇIKLANMASI:

 

Tasarımcı tarafından çalışmanın esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklama, çalışmayla birlikte 10 cümleyi geçmeyecek bir logo hikayesi yazılarak teslim edilecektir.

 

6) GÖNDERİM KOŞULLARI:

 

Katılımcılar, çalışma ya da çalışmalarını tek bir zarf içerisinde ve üzerinde RUMUZ yazar halde göndereceklerdir.

 

Söz konusu zarfın içinde; eksiksiz doldurulmuş başvuru formu, eserin/eserlerin A4 kağıda arkasında RUMUZ yazılarak alınmış çıktısı ve tek DVD/USB içinde yapılan tasarım/tasarımların ayrı klasörlerde dijital ortamda teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

7) KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI:

 

  • Katılımcı, dereceye giren ve/veya Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Türkiye Bisiklet Federasyonu’na süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için federasyona tam lisans/yetki verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  • Ödül kazanan eser; Türkiye Bisiklet Federasyonu’nu temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam, reklam/tanıtım filmleri ve her türlü faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

 

      •  Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

 

8) ÖDÜL

 

1. Birincilik Ödülü          15.000 TL

2. İkincilik Ödülü            10.000 TL

3. Üçüncülük Ödülü       7.000 TL

 

Ödüller, hak sahiplerine Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.

 

9) DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL

 

Seçici kurul değerlendirmesi başvuru süresinin bitimiyle birlikte, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yarışma Kurulu tarafından belirlenecek yer ve saatte yapılacaktır.

 

Seçici Kurul;

– Türkiye Bisiklet Federasyonu Yarışma Kurulu

– Akademisyenler

– Sektörden uzmanlardan oluşmaktadır.

 

Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk üç logoyu belirler. Eserler; kurumu ifade edecek, özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Dereceye giren eserlerden birini “Türkiye Bisiklet Federasyonu” logosu olarak belirleme yetkisi, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı’na aittir.

 

10) YARIŞMA TAKVİMİ

 

1. Son Başvuru Tarihi : 02 Mart 2018

2. Dereceye giren logonun açıklanması: 09 Mart 2018

 

Sonuçlar, www.bisiklet.gov.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

 

 

11) İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI

 

Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir:

 

Son başvuru tarihinden sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.

 

Türkiye Bisiklet Federasyonu

Adres: Nergis Sokak No:7 Kat:8 Daire:15 Söğütözü/Ankara (Via Tower İş Merkezi)

Tel: 0 (312) 310 96 13

Faks: 0 (312) 312 12 75

 

Yarışma Sekretaryası:

 

Adı ve Soyadı : Suat TORGAY

E-posta : info@bisiklet.gov.tr

Tel : 0 (312) 310 96 13/Dahili

Adres : Nergis Sokak No:7 Kat:8 Daire:15 Söğütözü/Ankara (Via Tower İş Merkezi)

 

 

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU

LOGO TASARIM YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

 

RUMUZ:   _ _ _ _ _ _

 

ADI SOYADI:

 

T.C. KİMLİK NO:

 

DOĞUM TARİHİ (gün-ay-yıl):

 

ADRESİ:

 

EV TELEFONU:

 

İŞ TELEFONU:

 

CEP TELEFONU:

 

E-POSTA ADRESİ:

 

GÖNDERİLEN ESER SAYISI:

 

 

            Bu katılım formundaki bilgilerin doğru olduğunu ve TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU LOGO TASARIM YARIŞMASI Şartnamesinin katılım koşulları ile şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.

 

 

                                                                                                                      …./…./……..

                                                                                                                      AD-SOYAD

                                                                                                                           İMZA

 

Not: Bu form eksiksiz olarak doldurulacak üzerinde yalnızca 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuzun yazılı olduğu bir zarfa konacaktır. Zarf kapalı olarak tasarımların olduğu pakete konacaktır.